Αρχιτεκτονική Μελέτη

Το 2016, οι αρχιτέκτονες μηχανικοί Ελευθερία Ζωγράφου, Μαριλένα Πατεράκη και Χρήστος Κουτσάφτης μελέτησαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που είχαν αποκαλυφθεί από την τελευταία αρχιτεκτονική μελέτη που διεξάχθηκε το 2013 υπό τη διεύθυνση της Αφροδίτης Χαλκίδη. Πιο συγκεκριμένα, εστίασαν στο βορειοανατολικό, νοτιοδυτικό και νοτιοανατολικό τμήμα του Τελετουργικού Κτηρίου F στη Ζώνη 6, καλύπτοντας τους χώρους που βρίσκονται γύρω από την κεντρική αυλή. Επίσης, η φετινή μελέτη συγκέντρωσε δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση των σχεδίων του ανατολικού τμήματος του Κτηρίου CD στις Ζώνες 4 και 13 και το νότιο τμήμα του κτηρίου στη Ζώνη 9.

Οι κοντινές φωτογραμμετρικές λήψεις αποδείχθηκε ότι αποτελούν μια χρήσιμη προσέγγιση για την εργασία αυτή. Χρησιμοποιήθηκαν DSLR φωτογραφικές μηχανές προκειμένου να βγουν πολλαπλές αλληλοεπικαλυπτόμενες φωτογραφίες των καταλοίπων από πολλές διευθύνσεις. Σε αυτό το στάδιο, έπρεπε να δώσουμε προσοχή στην αποφυγή των σκιών, καθώς θα παρεμπόδιζαν το λογισμικό στην αντιστοίχιση των σημείων των διαφορετικών φωτογραφιών. Τοποθετήθηκαν αρκετοί στόχοι στα κατάλληλα σημεία των αντικειμένων, οι οποίοι μετρήθηκαν από τον τοπογράφο ώστε να υπάρχουν σημεία ελέγχου για την ακριβή γεωαναφορά του μοντέλου.

Το λογισμικό Agisoft Photoscan professional που χρησιμοποιήθηκε επέτρεψε την κατάτμηση των περίπλοκων αντικειμένων σε μικρότερα συστατικά μέρη, γεγονός που εξοικονόμησε χρόνο επεξεργασίας. Η χρήση αυτής της μεθόδου μας επέτρεψε να παράγουμε ορθοφωτογραφίες των καταλοίπων τις οποίες μπορέσαμε εγκαίρως να ελέγξουμε στη θέση και να πάρουμε πρόσθετες φωτογραφίες όπου ήταν αναγκαίο προτού προχωρήσουμε στον σχεδιασμό των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων και του υψομέτρου.

Ελευθερία Ζωγράφου